36-tky v podkrušnohoří

 

Muzeum Ústí nad Labem – Hostovice vz.36

V podkrušnohoří vzniká muzeum lehkého opevnění vzor 36. Je to poněkud netradiční pokus vždyť 36-tkových skanzenů je v republice jako šafránu a ty otevřené se dají spočítat na prstech jedné ruky člověka, který si hrál s cirgulárkou. Bunkr je klasickým představitelem opevnění vzoru 36 typ C – tedy třístřílnový. Měl sloužit patrně k hlídání nedaleké chemičky a vlakového nádraží.

V roce 2005 došlo ke vzniku klubu vojenské historie. Zakládající členové byli tři, ale i v tomto skromném počtu se rozhodli opravit objekt do původní podoby. Za muzeum byl vybrán objekt číslo 186 nacházející se na linii lehkého opevnění XI. Trmice, který je k nalezení naproti vlakovému nádraží Ústí nad Labem západ a na rozhraní silnic do Hostovic, silnice vedoucí k exitu dálnice D8 Praha - Drážďany.

Prvním krokem vedoucím ke vzniku vojenského skanzenu bylo vyklizení objektu, jenž byl zanesen odpadky, protože sloužil místním jako smetiště. Proměnou k lepšímu prošlo i okolí vysekáním křoví a vysoké trávy. Dalším cílem byla izolace od vody. Na stropnici u vstupní stěny byl vytvořen ohraničující rantl stejně jako u periskopové díry, kterou bylo ale nejprve potřeba zbavit betonu, jímž byla zalita. Nejnutnější zábrany proti svrchní vodu tedy byly položeny. Proti spodní vodě pak byla položena drenážní trubka okolo objektu. V rámci projektu odvodnění byly stěny odizolovány linoleem a na stropnici byl položena ipa. Aby se využilo hlíny při kopání drenáží, začal se budovat zához. Nejen z vnější strany došlo ke změnám. Vnitřek byl vybílen, lišty pro uzavírání střílen byly očištěny od rzi a natřeny. Střílny pak byly postupně osazovány pancéřovými uzávěry. Poměrně náročné se ukázalo obnovení posuvného zavírání dveří, kdy bylo možné odzkoušet s jakou pevností byl bunkr vybudován. Nicméně instalace dveří se zdařila a je tak možné se podívat na jediné dveře s posuvným uzavíráním na linii XI. Trmice.

Při návštěvních dnech se můžete těšit na obecný výklad o budování opevnění, historii objektu č.186 prohlídku prvorepublikové výzbroje. Největším lákadlem pak bude asi expozice dvou těžkých kulometů. O otevíracích dnech je nejlépe se informovat na oficiálních stránkách muzea, avšak při větším zájmu je možnost domluvit se i mimo ohlášené otevírací časy.

Na opravách se i nadále aktivně pracuje. Do budoucna je plánovaná obnova vnitřní výdřevy, dobudování záhozu, nebo nátěr vnějšího maskování. Nezbývá než doufat, že obnova se zdaří a dohledné době se tak budeme moci vrátit alespoň dočasně do časů dávno minulých.

Autor článku vycházel z informací uvedených na oficiálních stránkách muzea, vlastního průzkumu a nepotvrzených informací z třetí ruky.

Stav k roku 2006

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX

muzeum lehkého opevnění

XXX