řopíky v podkrušnohoří

 

Muzeum Malé Březno vz.37

Na linii O3 Ústí nad Labem zatím první pokus o opravení lehkého objektu. Hlavním inicátorem rekonstrukce byli manželé Schwarzovi. O zprovoznění muzea usilovali od roku 1999. Ke zprovoznění muzea došlo v roce 2001. K jeho uzavření pak v roce 2002.

Vybrali si objekt č.28 - VEČ 11107 v Malém Březně, jež vykazoval největší stupeň dokončení. Byli dokončeny vnější omýtky, zához, nainstalován ventilátor. Po odstranění porostu a vyčištění vnitřku objektu bylo možné přistoupit k dalším opravám. Nejprve byl vybílen interiér a poté i exteriér, následoval nátěr vnějšího maskování. Posléze byl řopík opatřen mříží a pancéřovými dveřmi. Kromě toho došlo ke konzervaci ocelových součástí vnitřku objektu. Dalším zásahem do vzhledu bunkru bylo vybudování záhozu a opravení velké inundační šachty.

Velkým zásahem do oprav muzea byla povodeň v roce 2002. Stoletá voda přesáhla veškeré možnosti inundačních šachet. Celý první sled linie O3 se ocitl více než půl metru pod vodou. Díky této potopě, která zasáhla nejen povodí Labe se utrhlo několik vlečných lodí. Jedna z nich navštívila i opavovaný objekt a nemalou měrou přispěla k částešnému zničení záhozu. Co nezničili potulující se lodě, dokonala samozřejmě voda. Vnitřek objektu byl i díky opravené inundační šachtě připomínal bazén a i po nejhrubším vysušení vykazoval dlouodobě značné známky vlhkosti.

Zásah osudu v podobě velké vody a dalších nepříjemností bylo muzeum v Malém Březně uzavřeno. Zůstalo jen smutné torzo opět nedokončeného bunkru. Dnes (2006) po čtyřech letech opadává omýtka, zarůstá zához jako i celé okolí a linie. Objekt je uzamknut mříží a je v podstatě zakonzervován.

Autor článku vycházel z informací uvedených na oficiálních stránkách muzea, vlastního průzkumu a nepotvrzených informací z třetí ruky.

Stav k roku 2006

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

 

Po povodních 2002

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

 

Opravy 2001

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX

vojenský skanzen Malé Březno

XXX