řopíky v podkrušnohoří

 

Lehké opevnění vzor 37 - úsek O3 Ústí nad Labem

Úsek vojenského opevnění O3 – Ústí nad Labem byl postaven stavební firmou: Šulc a Jiroušek, Mn. Hradiště Datum zadání výstavby je ze dne 7.7. 1938. Vybudováno bylo 28 objektů z 36. Do dnešní doby se dochovalo 27 objektů z nichž je 20 prvosledových a 7 druhosledových. Až na dva jsou všechny řopíky typu A, dále je pak postaven jeden objekt E a D. Nepostavený bunkr č.3 měl být atypický a umístěný v mostu přes Labe. Prvosledové bunkry byly vybudovány za přirozenou přírodní překážkou řekou Labem a chrání trať Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ (č.073) a rovněž silnici propojující obě města. Druhosledové objekty pak zpovzdálí doplňují první sled, popř. chrání dnes muzejní trať Velké Březno – Zubrnice.

První bunkr je na mapách umístěn nedaleko nádraží Ústí nad Labem Střekov, nebyl však nikdy postaven. Jeho soused z druhé strany měl být z linie O4 Bílina (postaveny jen základy) typově taktéž vz.37, která je doplňována linií lehkého opevnění vz.36 XI. Trmice. První až sedmý řopík z linie O3 nebyly postaveny, stejně bylo naloženo s číslem devět a třináct. Osmý byl postavem, avšak do dnešní doby se nedochoval. Prvním dochovaným bunkrem je proto až č.10 na hřišti ve Svádově. Další pak navazují v asi 400m rozestupech až do Malého Března, kde měla navazovat linie O2 Děčín.

Všechny prvosledové objekty jsou v blízkosti Labe a mají postavené inundační šachty dle potřeby malé, či velké. Přesto povodeň v roce 2002 zatopila všechny řopíky. A to u některých více než jeden metr nad stropnici. Nejhůře povodeň odnesl objekt č.10. který byl na vstupu ze 3 zanesen bahnem. Největší škody ovšem vznikly na bunkru č. 28 v Malém Březně, jež byl rekonstruován. Kompletně obnovený zához byl poškozen, stejně jako opravené vnější části, potulující se neukotvenou lodí. Značné škody a omezený volný čas vedl k ukončení rekonstrukcí. Naopak minimální škody zanechala velká voda na posledním řopíku č.29 jež je stále zasypán až po stropnici.

Druhosledové bunkry zůstaly velké vody ušetřeny. Dle některých nejhezčí objekt linie O3 (č.203) se nachází v zahradě domu sousedícího těsně se zámkem ve Velkém Březně. Je obrůstán popínavým neřádem a na první pohled je dokonale maskován. U č.201 je pak naděje, že se v brzkém čase (2006) stane součástí oploceného pozemku.

Z vybavení se nedochovalo takřka nic. Za zmínku by možná stála jediná dochovaná žehlička na vstupní střílně (2002). Některé řopíky jsou kupodivu stále ještě osazeny mřížemi a jsou dokonce i uzamčeny. Ventilační mřížky z větší části chybí. O dveřích, panoramatických mapách, či ventilátorech si můžeme nechat jen zdát. Evidenční čísla smazal čas a povodeň 2002. Zanesení bahnem a nepořádkem je úměrné vzdálenosti od vody a lidských obydlí. Záhozy kromě objektu č.29, který je zakopán celý a č.206 nejsou.

První průzkum linie proběhl v roce 12.6.2002 a byly nalezeny všechny řopíky až na č.18, který je v areálu Labské plavební společnosti a je přístupný pouze po předchozím ohlášení. Objekty č.10 až 18 jsou na nově vybudované cyklostezce a proto velmi snadno přístupné. Při pěkném počasí si tak můžete udělat hezkou projížďku podél Labe a navíc obdivovat stavební umění z první republiky. K dalšímu průzkumu lze použít i mapu KČT 11 České středohoří - východ. Pozor objekt 203 je vyznačen mimo své skutečné místo. Nachází se v zahrádce pod zámkem ve Velkém Březně.

ŘOP číslo

Název

Typ

VEČ

Souřadnice

1 nepostaven A-180 - Loc:???
2 nepostaven A-200 - Loc:???
3 nepostaven A-200 - Loc:???
4 nepostaven A-200 - Loc:???
5 nepostaven A-200 - Loc:???
6 nepostaven A-180 - Loc:???
7 nepostaven A-160 - Loc:???
8 postaven – zahlazen A-160 (31) Loc:???
9 nepostaven A-160 - Loc:???
10 u hřiště - Svádov A-180 (30) Loc: 50°39'41.63"N,14°5'16.47"E
11 pod modřínem A-160 (29) Loc: 50°39'44.37"N,14°5'33.43"E
12 mezi břízami A-160 11128 Loc: 50°39'48.95"N,14°5'54.84"E
13 nepostaven A-180 (27) Loc:???
13a u odpočívadla D1 11122 Loc: 50°39'54.7"N,14°6'11.85"E
14 rohový u potůčku A-160 (26) Loc: 50°39'58.07"N,14°6'28.18"E
15 u silnice Ú n/L.- Děčín A-160 (25) Loc: 50°40'2.81"N,14°6'40.68"E
16 u silnice Ú n/L.- Děčín A-160 11124 Loc: 50°40'10.06"N 14°06'57.42"E
17 u plynovodu mezi ovcemi A-200 11121 Loc: 50°40'27.70"N 14°07'12.14"E
18 labské plavební A-220 11120 Loc: 50°40'34.29"N,14°7'24.77"E
19 v zahrádce A-220 (19) Loc: 50°40'32.51"N,14°7'37.97"E
20 u hřiště - Valtířov A-200 (17) Loc: 50°40'27"N,14°7'50.56"E
21 v poli A-160 11116 Loc: 50°40'13.49"N,14°8'2.5"E
22 v poli A-140 11115 Loc: 50°40'6.4"N,14°8'17.3"E
23 v poli A-160 11114 Loc: 50°40'3.03"N,14°8'28.67"E
24 u hřiště - Velké Březno A-160 11113 Loc: 50°39'59.82"N,14°8'54.15"E
25 u cedule Velké Březno A-140 11112 Loc: 50°39'59.22"N,14°9'17.77"E
26 před cedulí Malé Březno A-140 11109 Loc: 50°40'8.34"N,14°9'48.71"E
27 naproti drogerii A-160 11108 Loc: 50°40'14.97"N,14°9'58.22"E
28 opravován A-160 11007 Loc: 50°40'26.57"N,14°10'5.07"E
29 zasypán A-180 (6) Loc: 50°40'36.86"N,14°10'7.79"E
201 pod silnicí Valtířov-Olešnice A-120 (22) Loc: 50°40'5.52"N,14°7'23.01"E
202 nad pumpou A-140 11123 Loc: 50°39'56.33"N,14°7'44.93"E
203 v zahrádce u zámku A-160 11118 Loc: 50°39'47.14"N,14°8'24.25"E
204 nad nádražím A-160 11111 Loc: 50°39'52.6"N,14°8'57.67"E
205 pod muzejní tratí na kopci - Malé Březno A-140 11105 Loc: 50°40'14.12"N,14°10'15.61"E
206 nad potokem u cedule E 11104 Loc: 50°40'10.47"N,14°10'34.55"E
207 nad zahrádkami - Malé Březno A-120 11110 Loc: 50°40'26.03"N,14°10'24.59"E