36-tky v podkrušnohoří

 

Lehké opevnění vzor 36 - úsek XI. Trmice

ŘOP číslo Název Typ Vojenské evidenční číslo Barva čísla Zához Vnější výdřeva střílen Vnitřek Zbytky vnitřní výdřevy Střílny kolejnic Periskop Vchodová kolejnice Dveřní lišta Šalování Souřadnice Poznámky
LSPPHPDSHSDLHLDHDstropstěny
150 nad nádražím C 41 J N * * * O * * * * * * * * * * * * * Loc: 50°35'1.67"N,13°48'36.25"E obýván
150a v modřínovém háji B N N N A § N B N N N § § N N I N N A * * Loc: 50°34'17.75"N,13°48'30.12"E pantové uzavírání;naproti dveřím betonový schod
151 na svahu C 40 Č C A * A C N A A A A A A I A N A * * Loc: 50°35'11.11"N,13°49'5.38"E  
152 u vodárny B 39 Č C N § N Z;C N A A § § A A I A N A * * Loc: 50°35'1.3"N,13°49'30.5"E  
153 u mlýna C 38 Č C A A A C N A A A A A A I A A A * * Loc: 50°35'19.47"N,13°49'31.88 "E  
154 naproti nádraží C 37 Č C N N N C N A A A A A A I A N * * * Loc: 50°35'19.06"N,13°50'14.89"E  
155 u hřiště A 36 Č;B A N § N Z ? A A § § A A --- A ? ? * * Loc: 50°35'6.81"N,13°50'56.1"E  
156 nad křižovatkou C 35 Č;B A A A A L N A A A A A A I A A A * * Loc: 50°35'18"N,13°51'12.15"E  
157 na poli B 33 Č C N § N B;K A A A § § A A I A N A * * Loc: 50°35'39.1"N,13°51'54.92"E  
158 u polní cesty B N N C A § C C,L N A N § § A A I A C A * * Loc: 50°35'39.22"N,13°51'55.71"E  
159 nad 30-tkou B 32 Č;B C C § A C N A A § § A A I A N N I --- Loc: 50°34'55.47"N,13°51'49.06"E nemá obdelníkové zářezy v podlaze pro stolek, jen čtvercové díry pro nohy stolku
160 nad tratí C 31 Č;B C O A A C A A A A A A A I A A A * --- Loc: 50°35'59.23"N,13°52'10.59"E  
161 nad tunelem A 30 Č;B A A § N C A A A § § A A --- A N A * --- Loc: 50°36'8.61"N,13°52'12.73"E  
162 před tunelem C 29 Č C O O C C A A A A A A A I A A A I --- Loc: 50°36'15.11"N,13°52'13.87"E  
163 naproti nádraží A 28 Č,B C A § A B A A A § § A A I;B A N A I --- Loc: 50°36'33.79"N,13°52'50.54"E zabetonovaný periskopový průzor s kruhovým otvorem
164 Lybar * N N A N § N C N N N § § N N I N N A I --- Loc: 50°36'5.47"N,13°53'6.4"E v areálu původní muničky v okolí einmannbunkery
165 posed C 26 Č A A A O C N A A A A A A I A N A I --- Loc: 50°36'4.89"N,13°53'37.52"E  
166 nad silnicí C 25 Č C A A A C;L A A A A A A A --- A C A I --- Loc: 50°36' 2.03"N,13°54'14.22"E celá boční stěna původní výdřeva
166a za senem C 24 Č C C A A C A A A A A A A I A A A I --- Loc: 50°36'0.43"N,13°54'55.51"E  
167 v zatáčce B 23 Č A A § * B N A A § § A A --- A A A I --- Loc: 50°36'12.83"N,13°55'25.93"E  
168 kdesi v poli ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? zasypán někde na poli
169 nad tratí A 21 Č A N § N Z ? A A § § A N --- A N N I --- Loc: 50°36'29.08"N,13°56'2.54"E  
170 u trati B N N C N § N C N A N § § A A --- A N A I --- Loc: 50°36'28.86"N,13°56'24.71"E  
171 pod VN C 20 Č C N N A C N A A A A A A --- A N N I --- Loc: 50°36'10.15"N,13°56'22.58"E  
172 u silnice B 18 B;Č N N § A B N A A § § A A --- A N A * * Loc: 50°36'23.24"N,13°56'43.05"E  
173 u mostu C N N N A A A Z;B ? A A A A A A --- A ? A * * Loc: 50°36'52.75"N,13°57'24.83"E  
174 u pomníku ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? zasypán při stavbě dálnice
175 nad úlem B 11015 Č C A § A C N A N § § A N I A N A * * Loc: 50°36'49.42"N,13°58'6.6"E  
176 na zelené B N N * N § A C N A N § § A N I;B N N A * * Loc: 50°37'0.35"N,13°58'24.17"E  
177 u odbočky B 13;11013 B;Č C A § A K;L N A A § § A A * A N A * * Loc: 50°37'8.8"N,13°58'39"E odkrytý odtokový kanál
178 u cedule A 12 B A A § A C N A A § § A A I N N N I --- Loc: 50°37'13.8"N,13°58'58.94"E  
179 nad zahrádkami A N Č C A § A C;K N A A § § A A I A N A I * Loc: 50°37'15.74"N,13°59'35.67"E nápis vytrvat nikdy se nevzdat
180 mezi zahrádkami * ? ? N N § N ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Loc: 50°37'22.74"N,13°59'42.11"E  
181 nad hospodou C 11009 Č C N N N ? ? ? ? ? ? ? ? B ? ? ? ? ? Loc: 50°37' 53.71"N,13°59'42.85"E vchod zasypán;střílny zevnitř uzavřeny
182 pod VN B 11008 Č A N § N L;K N A A § § A N --- A N N * --- Loc: 50°38'8.6"N,14°0'12.09"E  
183 v lomu ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? odstřelen
184 pod betonkoku C 7 B N A N N B N A A A A A A --- A N N I --- Loc: 50°38'46.21"N,14°0'38.05"E  
185 pod zahrádkami * 11005 Č A C § C B A A A § § A A --- A * * I --- Loc: 50°38'53.61"N,14°0'50.78"E zasypáván zahrádkáři hlínou a plevelem
186 KVH Trmice C 11004 Č N C A N C A A A A A A A --- A A A I --- Loc: 50°39'9.24"N,14°1' 30.22"E rekonstruován KVH Trmice; původně dveře na panty
187 se střechou B N N A N § N C O A A § § A A --- A A A I --- Loc: 50°39'4.66"N,14°1'46.87"E vybetonovaný a zakrytý přístup
187a pod rozcestníkem A 1;11002 B;Č C C § A L;K A A N § § A N --- A N N I --- Loc: 50°38'58.21"N,14°1'49.14"E střílnové čepy jsou zabetonovány atypicky vysoko
188 nad rozcestím B 2 B C C § A L A A N § § A N --- A N * I --- Loc: 50°38'49.17"N,14°1'56.66"E  
189 nad školkou B N N A A § A C A A A § § A A --- A A N I --- Loc: 50°38'58.58"N,14°2'22.64"E