Einmannbunkry - Lybar - Velvěty

 

V současné době je nalezeno 16 objektů pozorovatelen na okraji pozemku bývalé muniční továrny, dnes Lybar. Skutečný počet objektů by mohl být vyšší, protože linie pozorovatelen prochází městskou zástavbou a některé mohli být zahlazeny a dále nebyl prozatím prohledáván vnitřek areálu, kde se dají ještě nějaké objekty očekávat. Zatím největší počet einnmannů byl nalezen na dohled silnice Drážďany - Praha v západní části areálu. Přesné datování výstavby pozorovatelen není prozatím známé, ale předpokládá se, že jsou německého původu. Jejich účel byl včasné varování továrny na výrobu munice. Pozorovatelny mají vstup pro pravděpodobně telefonické vedení, které mohlo vést do upraveného objektu vz.36 linie Trmice č.164, kde by se dalo očekávat ústředí. V blízkosti 36tky jsou dodnes patrné zákopy.

Počet pozorovatelen u kterých je možné navštívit i vnitřek je 4. Všechny se nalézají za plotem již v areálu. Objektů snadno přístupných, bez přelézání/podlézání plotu dostatečně daleko od lidí je 6. Ploty bývají často opravovány a číslo se může měnit, platí pro stav k listopadu 2008. Jedna pozorovatelna je zdokumentována na zahrádce domu ve Velvětech a jedna přímo v areálu.

Objekty jsou stavěny podle jedné šablony, jsou zde však rozdíly ve výšce, sklonu, umístění průhledů, velikosti dveří, sklony vrchlíku atd. 3D model je měřen podle objektu č.3, který je jako jediný z větší části nad zemí. Vnitřní průmery pozorovatelen jsou cca 120cm, vnitřní výšky jsou cca 180cm, vchody mají výšku cca 90cm a šířku 45cm. Šířka stěny bývá okolo 16cm.

Mapa einmannbunkrů

einmannbunker Velvěty

XXX